Homevauriot

1. Mitä home on

Home eli homesienet ovat pieniä, yksinkertaisia sieniä. Hometta esiintyy kaikkialla luonnossa. Ne kasvattavat sienten tapaan rihmaston ja leviävät itiöiden avulla. Homerihmastot muodostavat nukkamaisia pesäkkeitä, ja itiöt antavat niille usein kirkkaan värin. Home levittää itiöitä ilmaan. Homesienten aineenvaihdunta tuottaa ilmaan tunkkaista ja kellarimaista hajua. Rakennuksissa homeet löytävät kasvualustaa, jos materiaalin pinnan kosteus pysyy pitempiä aikoja 75-80 %:n yläpuolella. Jos rakenteen kosteus pysyy kuukausia 90-95 %:n yläpuolella, homesienten lisäksi alkaa esiintyä lahottajasieniä. Home voi aiheuttaa vaurion, jos kosteutta tulee maaperästä ja rakenteiden kautta. Myös putkivuodot ja puutteellinen eristys voivat aiheuttaa vaurion. Se voi johtua myös puutteellisesta lämpöeristyksestä. Lämmitetyissä rakennuksissa kosteutta on myös vesihöyryn muodossa. Vesihöyryn kanssa ei synny mitään ongelmia, jos se ei pääse tiivistymään rakenteisiin, vaan poistuu ulkoilmaan oikein suunnitellun ja käytetyn ilmanvaihdon avulla.

2. Aistinvarainen tarkastus

Jos asukas epäilee huoneistossaan olevan homevaurion, voi hän pyytää taloyhtiön edustajaa tarkastamaan asian. Ilmoitetun vaurion tarkastaminen suoritetaan aistihavainnoin mielellään siten, että asukas on mukana tarkastuksessa. Samalla voidaan suorittaa rakenteen kosteusmittaus. Jos hometta ei aistihavainnoin löydetä, voi asukas, jos epäilee hometta kuitenkin olevan, kääntyä kaupungin terveystarkastajan puoleen ja pyytää homemittausta tai kääntyä esim. kohdassa neljä mainittujen kaupallisten yritysten puoleen.

3. Viranomaisten suorittamat mittaukset

Asukas voi pyytää kaupungin ympäristöterveydenhuollolta / terveystarkastajalta terveyshaitan selvittämistä. Kustannukset määräytyvät tapauskohtaisesti. Tietyssä tilanteessa terveyshaitan selvittäminen on maksuton.

4. Muiden yhtiöiden suorittamat mittaukset

Viranomaisten lisäksi on kaupallisia yrityksiä, jotka suorittavat homevauriotutkimuksia kuten Kiratek Oy.

5. Homevaurioiden korjausvastuukysymykset

Korjausvastuu jakautuu osakkeenomistajien ja asunto-osakeyhtiön kesken asunto-osakeyhtiölain 78 §:n mukaan. Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat ja muut hallinnassaan olevat tilat. Asunto-osakeyhtiö on kuitenkin velvollinen korjaamaan huoneiston sisälläkin rakenteista johtuvat viat sekä pitämään kunnossa eristeet, huoneistoihin asennetut johdot, kanavat sekä vesihanat. Osakkeenomistajan tulee viivytyksettä ilmoittaa sellaisesta huoneiston sisäpuolella olevasta viasta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Tällaisia ovat mm. rakennuksen eristeet, kuten lämpö- ääni-, ja vesieristeet. Jos osakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuuden, hän saattaa joutua korvaamaan laiminlyönnistä aiheutuneen lisävahingon. Osakkeenomistajan tulee aina huolehtia, että huoneistoon jälkeenpäin asennetut kaapistot, kalusteet tai päällysteet eivät aiheuta huoneiston puutteellista ilmanvaihtoa.

6. Homevaurioiden ennaltaehkäisy

Asukkaan tulee huolehtia huoneiston riittävästä tuuletuksesta ja korvausilman saatavuudesta esim. poistamalla ikkunoiden ylätiivistettä tarpeen mukaan, jos ikkunat ovat liian tiiviit. Pyykkien kuivattamista huoneistossa on syytä mahdollisuuksien mukaan välttää, jotta huoneilma ei olisi liian kostea. Ilmanvaihtoventtiilit on syytä säännöllisesti puhdistaa. Koneellista ilmanvaihtoa ei saa kytkeä pois päältä ja ilmanvaihtoventtiilit tulee pitää siinä asennossa, johon ne on säädetty ilmanvaihdon tasapainotuksen yhteydessä. Vesieristeiden kuntoa on tarkkailtava. Jos esim. kosteiden tilojen muovimatto on irti tai saumoista rikki, on siitä heti ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Kaikista vesivahingoista on myös välittömästi ilmoitettava isännöitsijätoimistoon.

Kosteiden tilojen, mm. kylpyhuoneen seinäpinnalle saattaa muodostua hometta, jos tilan kosteus on jatkuvasti korkea ja riittävästä tuuletuksesta ei ole huolehdittu. Kosteiden tilojen hygieniasta, puhdistuksesta ja tuuletuksesta on asukkaan huolehdittava itse. Homeiden muodostuminen rakenteisiin ja homevauriot ovat useimmiten ennalta ehkäistävissä taloyhtiön ja asukkaan yhteistoimin.