Isännöintitehtävät

Asuinkiinteistön isännöintitehtävät ja niiden laatutason määrittely

Isännöitsijän asema

Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön toimitusjohtaja, jonka tärkein tehtävä on yhtiökokouksen ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Tämän lisäksi laissa on isännöitsijälle määritelty tiettyjä erityistehtäviä. Taloyhtiö voi tehdä isännöintisopimuksen isännöitsijän tehtävien hoitamisesta erillisen yhtiön kanssa, jonka palveluksessa isännöitsijä toimii. Isännöinti voi olla myös hoidettu siten, että isännöitsijä on suorassa sopimussuhteessa taloyhtiöön. Isännöitsijän tehtävän keskeisin osa on huolehtia yhtiön normaalin toiminnan sujumisesta. Tämän vuoksi ei voida luetella kaikkia isännöitsijän yksittäisiä tehtäviä. Ratkaisevaa on, että kokonaisuus toimii. Osan tehtävistä isännöitsijä hoitaa itse, osaan hän voi, tai hänen jopa pitää, palkata asiantuntijoita. Hallitus yhtiön johtavana hallintoelimenä valvoo isännöitsijän toimintaa ja voi antaa isännöitsijälle toimintaohjeita yksittäisten tehtävien suorittamisessa. Tehtävänsä isännöitsijän on suoritettava ammattitaitoisesti ja hyvää isännöintitapaa noudattaen. Isännöitsijän juoksevaan hallintoon kuuluvista tehtävistä osa voidaan siirtää myös muun kuin isännöitsijän hoidettavaksi. Kun isännöitsijä joka tapauksessa on asunto-osakeyhtiölain mukainen toimitusjohtaja, vastuu tehtävien hoitamisesta viime kädessä kuuluu hänelle.